ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES – ÚČINNÉ OD 1. januára 2016

Tieto webové stránky prevádzkuje Daniel Schmidt („majiteľ webu“, „ja“, „my“, „náš“).

Tieto Zásady používania cookies tvorí súčasť Zásad ochrany osobných údajov, ktorých znenie možno nájsť na adrese http://www.gyc.sk/ochrana-osobnych-udajov/ (môže sa zmeniť). Zásady ochrany osobných údajov potom tvoria súčasť Podmienok použitia, ktoré upravujú váš prístup k týmto webovým stránkam a ich používanie, vrátane všetkého obsahu a služieb ponúkaných na týchto webových stránkach alebo ich prostredníctvom („webové stránky“). Použitím týchto webových stránok súhlasíte s tým, že sa budete riadiť našimi zásadami ochrany osobných údajov, vrátane týchto Zásad používanie cookies a Podmienok použitia.

Čo sú to cookies?

Cookies sú drobné textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré sa v prostredí internetu používajú bežne. Existujú rôzne druhy cookies plniace rozmanité funkcie. Patrí k nim napríklad analýza správania užívateľa pri pohybe na internete alebo záznam pohybu užívateľa v rámci webových stránok tak, aby mu vlastník webových stránok v prípade, že je používateľ navštívi znova, mohol poskytnúť možnosti pripravené „na mieru“, a to na základe informácií zaznamenaných počas jeho predchádzajúcich návštev.

Cookies používame na implementáciu a záznam užívateľských predvolieb a k monitorovaniu užívateľskej prevádzky na konkrétnom webe. Pomáha nám to pochopiť, akým spôsobom užívatelia používajú naše webové stránky, vďaka čomu môžeme zlepšovať ich koncept, vzhľad i funkčnosť.

Prijatie alebo zakázanie cookies

Väčšina webových prehliadačov cookies prijíma. Ak však nechcete, aby sme zhromažďovali údaje o vás touto metódou, môžete túto funkciu v nastaveniach svojho prehliadača zablokovať. Ak chcete zmazať cookies, ktoré sú už vo vašom počítači uložené, preštudujte si láskavo návod na použitie svojho prehliadača. Tam nájdete aj návod pre zmazanie cookies zo svojho počítača a zakázanie ukladania nových.

Viac informácií o cookies, vrátane ďalších informácií o vymazaní alebo zakázaní cookies, nájdete na adrese:www.allaboutcookies.org

Cookies používame:

 • na zhromažďovanie informácií, ktoré nám pomôžu rozlíšiť jednotlivých návštevníkov, k voľbe jazykových nastavení na našich webových stránkach a na spríjemnenie ich používania,
 • k tvorbe štatistických výkazov o aktivitách na webových stránkach prostredníctvom analytických cookies, napr. ohľadom počtu návštevníkov a nimi navštívených stránok,
 • na uchovanie informácií o vašej návšteve našich webových stránok.

Nasledujúci zoznam obsahuje tri kategórie cookies, ktoré na našich webových stránkach využívame.

Jedná sa o:

 • absolútne nevyhnutné cookies
 • cookies súvisiace s výkonnosťou
 • cookies súvisiace s funkčnosťou

Naše webové stránky tiež obsahujú cookies tretích strán, čo sú cookies, ktoré nevytvára stránka Gyc.sk. V nasledujúcom texte nájdete popisy všetkých uvedených typov cookies.

Absolútne nevyhnutné cookies

Tento typ cookies je úplne zásadný, pretože vám umožňuje pohyb po webových stránkach a využívanie všetkých ich možností, ku ktorým patrí napríklad prístup k bezpečnej oblasti webových stránok. Bez použitia týchto cookies by nebolo možné poskytovať požadované služby ako prihlasovanie k účtom alebo k zákazníckym profilom. Tieto cookies o vás nezbierajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné využiť na marketingové účely alebo k záznamu vášho pohybu po internete.

 • Tento typ cookie sa používa pre sledovanie prihlásení užívateľa a umožňuje mu prístup do zabezpečených častí webových stránok.

Cookies súvisiace s výkonnosťou

Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci webovej stránky využívajú, napríklad aké stránky navštevujú najčastejšie, a tiež či dostávajú z webových stránok chybové hlásenia. Používame rad rôznych analytických webových cookies, ktoré sú popísané nižšie. Tieto analytické cookies nám umožňujú zaznamenávať informácie ako napríklad: počet návštevníkov webových stránok (noví a vracajúci sa návštevníci), čas strávený na webových stránkach, počet úspešných registrácií, stránky, cez ktoré užívateľ na web vstúpil a cez ktoré z neho odišiel. To všetko nám umožní zistiť, ako návštevníci naše webové stránky používajú, aby sme následne mohli zlepšiť ich funkčnosť. Tieto cookies nezhromažďujú osobné údaje identifikujúce návštevníka, pretože údaje v nich obsiahnuté sú anonymné. Niektoré z nich však sledujú IP adresu užívateľa a poskytnú nám tak informáciu o tom, ktoré spoločnosti na naše webové stránky pristupujú.

 • Analytická cookie od spoločnosti Google znamenáva, ktoré stránky navštevujete a ako dlho na nich zostávate, čo využívame na vylepšovanie našich webových stránok. Táto cookie neslúžia na identifikáciu jednotlivcov navštevujúcich webové stránky.
 • Analytická cookie od spoločnosti Google, sleduje opakované návštevy užívateľa na webových stránkach v rámci jedného roka, čo využívame na vylepšovanie našich webových stránok. Táto cookie neslúžia na identifikáciu jednotlivcov navštevujúcich webové stránky.
 • Analytická cookie od spoločnosti Google sleduje, ktoré stránky používateľ v rámci jednej návštevy zhliadol, a pri vstupe na webové stránky rozpozná používateľa z radov spoločností na základe ich IP adries. Na základe IP adries sledujeme, ktoré spoločnosti pristupujú na naše webové stránky. Táto cookie neslúžia na identifikáciu jednotlivcov navštevujúcich webové stránky.
 • Google Analytics cookie („_utma/b/z2) – analytická cookie od spoločnosti Google umožňuje merať a analyzovať informácie o návštevníkoch, ako napríklad používanie webového prehliadača, počty návštevníkov a navštívené stránky. Tieto informácie využívame na vylepšovanie našich webových stránok. Informácie o tom , ako využívate naše webové stránky (vrátane vašej IP adresy), vygenerované prostredníctvom tejto cookie, budú odoslané spoločnosti Google a uložené na jej serveroch v USA.

Cookies sa môžu zmeniť, ak si to vyžiada zmena funkčnosti webových stránok.

Cookies súvisiace s funkčnosťou

Tieto cookies umožňujú našim webovým stránkam zaznamenať vaše voľby (ako napr. užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate) a poskytovať rozšírené služby. Informácie zbierané týmito cookies sú zvyčajne anonymné. Nezhromažďujú o vás žiadne informácie využiteľné pre reklamné účely ani nesledujú vami navštevované internetové stránky.

 • Cookies používané na zisťovanie, či má užívateľ povolené použitie cookies.
 • Cookies používané na zisťovanie preferovanej krajiny užívateľa.
 • Cookies používané na zisťovanie voľby jazyka užívateľa. Názov tejto cookie sa líšia podľa nastaveného mena webu.

Tieto cookies sa môžu zmeniť, vyžiada ak si to zmena funkčnosti webových stránok.

Webové majáky (Web Beacons)

V našich e-mailoch môžeme využívať aj pixelové technológie (známe tiež ako „webové majáky“ alebo „transparentný GIFy“). Tieto webové majáky môžu byť použité spoločne s informáciami zhromaždenými pomocou cookies na identifikáciu našich užívateľov a prispôsobenie našich webových stránok, kedykoľvek je to možné, a tiež k hodnoteniu úspešnosti našich marketingových kampaní.

Ak napríklad užívateľ otvoril náš e-mail obsahujúci webové majáky a prijal cookies na našich webových stránkach, potom môžeme zistiť, kedy užívateľ náš e-mail otvoril, privítať užívateľa na našich webových stránkach adresne a sledovať, ktoré stránky užívateľ na našom webe navštívi.

Ak nechcete webové majáky používať, odporúčame vám riadiť sa návodom na zmazanie existujúcich cookies a zákazu príjmu nových cookies, ktorý nájdete po kliknutí na odkaz http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tieto zásady môžu byť kedykoľvek aktualizované.

Vezmite prosím na vedomie, že ak zakážete cookies, môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií našich webových stránok a nemusíte byť schopní využiť niektoré ich vlastnosti.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Zásad používania cookies, pošlite prosím e-mail s otázkou na adresu gyc@gyc.sk.