Dospelí

Dospelí: osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá verí, že je spôsobilá do nášho múzea vstúpiť.