Múzeum gýča
Múzeum GÝČA
Štefánikovo nám. 14, KremnicaVitajte na oficiálnych stránkach www.gyc.sk

Občianske združenie Múzeum Gýča
s radosťou oznamuje, že


MÚZEUM GÝČA
je od 4.7.2015
ZNOVU OTVORENÉ


OTVÁRACIE HODINY:
Denne okrem pondelka
od 9.00 hod. - do 15.00 hod.

Vstupné: Dospelí: 2 €,
Študenti a dôchodcovia: 1 €
Deti od 5 rokov: 0,50 €


Nová stála expozícia zostavená z najväčšej unikátnej zbierky gýčov na Slovensku je v letnej sezóne (1.5. – 30.9.) dostupná počas otváracích hodín a v zimnej sezóne (1.10. – 30.4.2015) v režime „na zavolanie“.
Pri min. počte 5 hostí volajte 0908 160684 (streda, piatok, nedeľa),
resp. 0908 923093 (utorok, štvrtok, sobota).


Kontaktné osoby:
Alfréd Haško: 0908 160684, haskoa@gmail.com;
Peter Schmidt: 0908 923093, peter.schmidt.kca@gmail.com.
Roman Vykysalý 0905 308480;

Aktuálne informácie sledujte tu


Gýču zdar!