ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚČINNÉ OD 1. januára 2016

Tieto webové stránky prevádzkuje občianske združenie Múzeum Gýča („majiteľ webu“, „ja“, „my“, „náš“).

Ochrana vašich osobných údajov

Uvedomujeme si, že rozhodnutím poskytnúť nám informácie o sebe do nás vkladáte dôveru, že budeme konať zodpovedne. Z tohto dôvodu sme prijali zásady o spôsobe zberu, využívania a ochrany vašich osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov tvorí súčasť Podmienok použitia, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.gyc.sk/podmienky-pouzitia/ (môže sa zmeniť), ktorými sa riadi váš prístup na tieto webové stránky a ich používanie, vrátane všetkého obsahu a služieb ponúkaných na týchto webových stránkach alebo ich prostredníctvom („webové stránky“). Použitím týchto webových stránok súhlasíte s tým, že sa budete riadiť našimi zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami použitia.

Aké informácie zhromažďujeme? Ako ich využívame?

V určitých situáciách vás môžeme požiadať, aby ste nám dobrovoľne poskytli svoje osobné údaje. Tieto informácie sa obvykle vyžadujú, keď sa registrujete do on-line služieb, ak poskytujete informácie súvisiace s on-line transakciou alebo ak nás kontaktujete v súvislosti s webovými stránkami alebo našimi službami. Informácie o vás môžeme zhromažďovať v nasledujúcich situáciách:

Keď sa u nás registrujete, žiadame vás o poskytnutie údajov, ako je vaše meno, e-mailová adresa, heslo, spoločnosť (zamestnávateľ), pozície v rámci spoločnosti, oblasť a región (y), o ktoré sa zaujímate. Tieto informácie uchovávame. Potrebujeme ich preto, aby sme vás dokázali identifikovať ako registrovaného užívateľa webových stránok. Môžeme tiež uchovávať informácie o vašich preferenciách, aby sme vám mohli poskytovať ponuky a služby pripravené „na mieru“.

Po registrácii sa môžete zapojiť do našich diskusných fór a my môžeme uchovávať informácie súvisiace s tým, ako tieto fóra využívate.
Ak sa zapojíte sa do súťaže, zaregistrujete sa na akcii pre klientov alebo na inú reklamnú aktivitu, môžeme vás požiadať o zadanie vášho mena, adresy, čísla telefónu a e-mailovej adresy za účelom organizačného zabezpečenia danej akcie.
Ak sa rozhodnete nám prostredníctvom internetovej stránky poskytnúť osobné údaje, ktoré my alebo naši obchodní partneri potrebujeme ku korešpondencii s vami, využijeme tieto údaje pre tieto účely. Ak nám oznámite, že si neželáte, aby sme tieto informácie v budúcnosti využívali ku kontaktovaniu, budeme vaše prianie rešpektovať.
Vaše osobné údaje a informácie získané z iných zdrojov budeme používať na to, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, za účelom správy a služieb pre zákazníkov, pre marketingové účely a na zabezpečenie toho, aby obsah, služby alebo reklama, ktoré vám ponúkame, boli pripravené „na mieru“ vašim potrebám a záujmom. Za týmto účelom môžeme vaše údaje uchovávať počas primeranej doby. Pre tieto účely môžu byť potrebné tieto informácie zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, a konzultantov. Môžeme odovzdať osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, nariadenie súdu príslušnej jurisdikcie alebo akéhokoľvek riadiaceho, vládneho alebo regulačného orgánu v krajine vášho trvalého pobytu aj mimo nej. Môžeme tiež odovzdať osobné údaje v prípade zlúčenia, predaja alebo reorganizácie, kedy sme povinní previesť osobné údaje na tretiu stranu zúčastňujúce sa tohto procesu.
Máme v úmysle stále zlepšovať obsah aj funkčnosť našich webových stránok. Z toho dôvodu môžeme vykonávať monitorovanie vzorcov správania zákazníkov aj toho, ako používajú naše webové stránky, aby sme mohli zlepšovať ich koncepciu i vzhľad a poskytovať vám obsah, ktorý vás môže zaujímať.
Použitie cookies, webových majákov a ďalších prvkov

Informácie o tom, ako využívame cookies, webové majáky a ďalšie prvky na monitorovanie správania užívateľov sú obsahom dokumentu Zásady používania cookies, ktorý nájdete na adrese http://www.gyc.sk/pouzitie-cookies/ (môže sa meniť)

Ako využívame vaše údaje na marketingové účely?

Vaše údaje môžeme využívať v rámci svojich medzinárodných partnerstiev, spoločnosťou svojej skupiny aj pridružených organizácií alebo spoločne s našimi obchodnými partnermi pre marketingové účely a prípadne vám môžeme tiež posielať informácie o tovare a službách poskytovaných inými podnikmi. My aj akýkoľvek náš obchodný partner vás môžeme kontaktovať priamo alebo prostredníctvom našich konzultantov, a to poštou, telefonicky, faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS alebo inou elektronickou formou s ponukou tovaru, služieb alebo informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Poskytnutím svojho faxového alebo telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vás za tieto účely môžeme kontaktovať prostredníctvom týchto komunikačných prostriedkov. Ak si od nás či našich obchodných partnerov neželáte dostávať marketingové informácie, uveďte to láskavo na príslušných miestach registračného alebo kontaktného formulára alebo nás prípadne kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedených údajov.

Váš súhlas a informácie o ďalších osobách

Poskytnutím svojich osobných údajov vyjadrujete svoj súhlas s ich spracovaním pre vyššie uvedené účely, a to vrátane citlivých osobných údajov. Súhlasíte s tým, že v prípade, že je to pre vyššie uvedené účely nevyhnutné, odovzdáme vaše údaje našim poskytovateľom služieb na Slovensku i v ďalších krajinách alebo jurisdikciách, ktoré nemusia zabezpečovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako krajina vášho pobytu. Ak tento prevod tretej strane poskytujúcej služby naozaj uskutočníme, potom my alebo tretia strana v prípade potreby zmluvne zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov. Ak nám poskytnete údaje o ďalšej osobe, potvrdzujete, že vás táto osoba poverila tým, aby ste za túto osobu konali, súhlasili so spracovaním jej osobných údajov vrátane citlivých osobných údajov a že ste ju informovali o našej totožnosti a účeloch (uvedených vyššie), pre ktoré tieto údaje budú spracované. Pri prvom kontakte tejto osoby jej môžeme vysvetliť, odkiaľ sme jej informácie získali.

Akým spôsobom vaše informácie chránime?

Ponúkame možnosť použiť k ochrane vašich informácií zabezpečený server a šifrovaciu technológiu SSL (Secure Socket Layers). Avšak vzhľadom k elektronickej povahe siete internet prijímate použitím týchto webových stránok inherentné riziká tejto aktivity, najmä: bezpečnostné riziká súvisiace s odpočúvaním, neoprávneným prístupom, riziká vyplývajúce z porušenia dát a riziká súvisiace s vírusmi aj ďalšími škodlivými javy.

Odmietnutie zodpovednosti

Používame odkazy na iné webové stránky. Nezodpovedáme za obsah týchto webových stránok či ich zásady ochrany osobných údajov ani za spôsob, akým nakladajú s údajmi o svojich užívateľoch. Predovšetkým, ak nie je výslovne uvedené inak, nie sme sprostredkovatelia, či inzerenti týchto webových stránok ani nie sme oprávnení v ich mene robiť akékoľvek vyhlásenia. V každom prípade by ste si mali preštudovať postupy týchto tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

Heslá

Aby sme vám mohli poskytovať adresne pripravené služby, môžeme vás požiadať, aby ste si vytvorili jedno alebo viac hesiel, prostredníctvom ktorých získate prístup k niektorým službám alebo sekciám našich webových stránok alebo webových stránok iných dodávateľov, ktorých služby či produkty sú vám k dispozícii prostredníctvom odkazov z našich webových stránok. Nesiete bezvýhradnú zodpovednosť za nakladanie s každým heslom, ktoré vytvoríte.

Aktualizácia

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať. Ak v týchto zásadách vykonáme významné zmeny, oznámime to na našich webových stránkach a tiež na nich zverejníme aktualizovanú verziu Zásad ochrany osobných údajov.

Zrušenie odberu správ / zmena preferencií zasielanie správ

Ak ste od majiteľa webových stránok dostali jednu alebo viac e-mailových správ a už ich nechcete dostávať, prihláste sa na svoj účet na stránkach www.gyc.sk, kde následne môžete nastavenia zasielania správ zmeniť alebo úplne zrušiť. Ak máte otázky ohľadom nakladania s informáciami týkajúcimi sa vášho účtu, kontaktujte nás na adrese gyc@gyc.sk.