Ako vzniklo múzeum Gýča

Prečítajte si celú históriu, alebo ako sa z nápadu sformovalo naše múzeum.

Nápad

S potrebou zviditeľnenia gýča ako zrkadla ľudského vkusu sa zaoberali študenti Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici Ludvík Pozníček a Roman Vykysalý už v rokoch 1973 – 1975. S obľubou upozorňovali na gýče okolo seba a uvažovali o špecializovanej výstavke, ktorá by recesistickou formou upozorňovala na častý výskyt gýča okolo nás.

Prvý pokus

Pôvodnú myšlienku sa po prvý krát podarilo realizovať až o niekoľko rokov neskôr – na druhom ročníku Festivalu humoru a satiry Slovenské gagy, ktorý v roku 1981 založilo Kremnické divadlo v podzemí. Jeho členmi boli aj Roman Vykysalý a Ján Fakla. Vernisáž prvej zbierky gýčov sa uskutočnila    17. septembra 1982 na druhom a treťom poschodí jednej z kremnických veží, ktorá je súčasťou mestského opevnenia – v objekte, ktoré sa v Kremnici nazýva Medzibránie. Výstava trvala do 19. septembra a stretla sa s veľkým záujmom.

Druhý pokus

Obdobná výstavka, oveľa skromnejšia, sa zopakovala ešte raz – na 3. ročníku Festivalu humoru a satiry Slovenské gagy od 15. do 18. septembra 1983. Exponáty boli vystavené v Klube dôchodcov v Kremnici.

Tretí pokus

K obnove myšlienky nastavovať zrkadlo nevkusu došlo až na 24. Festivale humoru a satiry Kremnické gagy v roku 2004. Pri konštituovaní Akadémie humoru Slovenska (AHS) vznikla samostatná kategória pre oceňovanie najgýčovitejších predmetov z nášho súčasného života. Za najrozsiahlejšiu zbierku gýčov získala na Kremnických gagoch 2004 cenu Zlatý gunár bratislavská výtvarníčka Tatiana Kovačevičová. V roku 2005 Akadémia humoru Slovenska modifikovala obsah i názov kategórie a osobitnú cenu TRAFENÁ HUS za „najväčšiu trápnosť, absurditu – gýč roka“ udelila projektu reality show Mojsejovci (okrem psa) z produkcie J.A.M. FILM 1999 a TV Markíza. Na Kremnických gagoch 2006 túto cenu získal Richard Rybníček a jeho krízový manažment za „schopnosť prezentovať krízu verejnoprávnosti Slovenskej televízie ako úspech“. Akademikom pre túto kategóriu bol spoluautor myšlienky, umelecký kováč Roman Vykysalý. Od roku 2007 už AHS udeľuje anticenu TRAFENÁ HUS „za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane“.

Pred festivalom Kremnické gagy 2004 začal Roman Vykysalý s intenzívnym zberom gýčových predmetov z našich domácností. Organizátori tiež publikovali výzvu, aby občania mesta gýče zapožičali alebo darovali. Z prvej zbierky sa počas festivalu uskutočnila divadelná vernisáž životného štýlu Slováka obyčajného pod názvom KRŠTINY alebo ŽIVÉ MÚZEUM SLOVENSKÉHO GÝČA. V predstavení založenom na improvizácii účinkovali herci – účastníci festivalu Roman Slanina, Adrián Ohrádka, Jaroslav Rusnák a ďalší. Vďaka veľkému záujmu návštevníkov sa 28. augusta 2004 v priestoroch spolku Cremnicium (Galéria Archív) na Kollárovej ulici uskutočnili až tri premiéry. Výstavu otváral Bohuš Wollner.

Prvé sympózium

Na festivale Kremnické gagy 2005 sa v priestoroch spolku Cremnicium (Galéria Archív) na Kollárovej ulici uskutočnilo prvé živé (mimo)súdne pojednávanie „o úlohe gýča v umení a spoločnosti“. V čiastočne improvizovanom predstavení pod názvom SYMPÓZIUM O GÝČI účinkovali: Ondrej Mularčík (sudca), Jaroslav Furiš (tajomník súdu), Ivan Kováč (citátor), Roman Vykysalý (obžalovaný z propagácie gýču ako umenia), Adrián Ohrádka (obhajca) a Platon Baker (prokurátor). So svojimi „svedectvami“ pred súdom vystúpili ako svedkovia Jiří Olič, Rasťo Piško, Ján Grexa (v mene „omeškaného“ Ivana Popoviča) a ďalší.

Založenie občianskeho združenia

Na základe pozitívnych ohlasov mnohých pozorovateľov a priaznivcov presvedčených o zmysluplnosti vzniku netradičného múzea zameraného pokleslé umenie, vznikla koncom roka 2005 iniciatíva na založenie občianskeho združenia MÚZEUM GÝČA. Jeho zakladatelia Martin Úradníček, Ivo Stražovec, Jaroslav Furiš, Roman Vykysalý a Ján Fakla si od jeho konštituovania sľubovali systematickú a trvalú podporu pre existenciu a činnosť stálej expozície. Registráciou na Ministerstve vnútra SR (10. 2. 2006) začala na jar 2006 oficiálna činnosť Občianskeho združenia MÚZEUM GÝČA (OZ MG). Predsedom združenia bol zvolený Roman Vykysalý a výkonným predsedom Rady OZ MG Martin Úradníček. O rok neskôr spoluzakladajúceho člena Jaroslava Furiša, ktorý 16. apríla 2007 podľahol dlhej a ťažkej chorobe, nahradil 1. mája 2008 Miroslav Marko.

Múzeum Gýča

Múzeum Gýča (2008 – 2015) ukončilo svoju činnosť v Kremici dňa 20. marca 2015 z ekonomických, personálnych a priestorových dôvodov.
Podľa dostupných informácií bolo jedinou expozíciou tohto druhu v Európe. Múzeum počas aktívnej činnosti vlastnilo a verejne predstavovalo zbierku s takmer tisíckou exponátov! Múzem Gýča bolo držiteľom slovenského rekordu v počte gýčov na jednom mieste.
Prevádzkovateľom Múzea Gýča v Kremnici bolo Občianske združenie Múzea Gýča (OZ MG). Združenie malo od začiatku ambíciu nielen zhromažďovať zbierkotvorné predmety, ale ich aj sprístupniť širokej verejnosti. Ihneď po založení požiadalo primátora a Mestské zastupiteľstvo v Kremnici o pridelenie vhodných priestorov pre rozšírenie a vybudovanie stálej expozície. Tri roky bolo múzeum v provizórnom režime, otvorené len príležitostne pre kultúrne, spoločenské a športové akcie v meste (Kremnické gagy, Dobýjanie hradu, Biela stopa a pod.). Až usporiadanie majetkoprávnych vzťahov a prevádzkových pravidiel na zmluvnom základe umožnilo v tzv. Bellovom dome na Štefánikovom námestí v Kremnici urobiť z malej, stiesnenej a preplnenej výstavky väčšiu, do sekcií usporiadanú expozíciu. 3. júna 2008 bola sprístupnená pre verejnosť aj cez hlavný vchod zo Štefánikovho námestia.
Slávnostné pretrhnutie pásky Stálej expozície Múzea Gýča s viac ako 666 exponátmi zozbieranými všetkými členmi OZ MG, ich priateľmi a priaznivcami sa uskutočnilo 4. júla 2008. Členovia OZ MG pripravili kultúrny program a vyhlásili Deň nezávislosti od umenia.
Po siedmich rokoch činnosti sa expozícia Múzea Gýča „presťahovala“ do desiatok kartónových škatúľ a obalov a skončila v zapožičaných skladových priestoroch.
Členovia OZ MG vyvinú maximálne úsilie, aby táto jedinečná zbierka opäť uzrela svetlo sveta v nových priestoroch a v novej lokalite. O všetkých novinkách vás budeme priebežne informovať.