Darujte nám gýč

 

Po znovuotvorení Múzea gýča v Kremnici sa návštevnosť  určite znásobila. Čo je však podstatnejšie, a napĺňa nás to optimizmom, to je fakt, že po Vašich návštevách  máte chuť nám niečo poslať, darovať a dokonca doviezť osobne.

Veľmi sa potešíme Vašim exponátom, ktoré budú slúžiť pre pastvu očí našich ďalších návštevníkov. Všetkým potencionálnym darcom veľmi ďakujeme.

Komunikácia pre zdarné doručenie exponátu(ov) môže byť na adresu:

Štefánikovo námestie č. 14/2 (pri Mestskom úrade)
967 01 KREMNICA

mobil: +421 (0) 917 467 243
e-mail: gyc@gyc.sk